VI ER SPESIALISTER PÅ KOMBINERTE TRANSPORTER I NORGE

VI ER SPESIALISTER PÅ KOMBINERTE TRANSPORTER I NORGE

Nasjonale løsninger innenfor trekking av containere og trailere.

img_0545

Nasjonale løsninger innenfor trekking av containere og trailere

COVID-19

Status i Ramberg Container Transport vedr coronavirus

Vi forholder oss til, og følger med på oppdateringer av informasjon gitt av WHO og Folkehelseinstituttet, som da er retningsgivende for egne tiltak.

13.03.2020 - Siste nytt, status i Ramberg vedr coronavirus

Vi har kontinuerlig jobbet med forebyggende tiltak og lykkes med å unngå spredning i selskapet og blant underleverandører. Dette betyr at pr. nå 16.03.20 går produksjonen som normalt.
Infrastruktur vil kunne bli rammet etter hvert som smitten brer seg og det vil kunne få
konsekvenser for framføring. Situasjonen faller inn under force majeure og vi må ta høyde for
at det vil kunne bli forsinkelser og fravikelser på frekvens og framføringstid i de kommende
ukene.

Ramberg Container Transport gjør ditt liv enklere

Våre løsninger er dør-dør mellom alle fremkommelige destinasjon i Norge. Vi bruker bil, bane og/eller båt for å få til de mest kostnadseffektive løsningene for hvert enkelt oppdrag.

Vi tilbyr forhåndskalkulerte priser som inkluderer eventuelle bom og fergekostnader. 1 løsning=1 pris. Prisene inkluderer 1 time lossing eller lasting.
Vi bestiller tog og/eller båt og følger opp at container ankommer til avtalte tidspunkter. Enveis eller tur/retur etter kundens ønske. Er behovet å route containere i retur til andre destinasjoner. Kan dette selvfølgelig løses. Ved hasteleveranser på tog sjekker vi kapasitet på hele kjeden før vi bekrefter oppdraget.Vi tilbyr posisjonering av tomme containere mellom havner. I tillegg håndterer vi spesialtransporter hvor mål og/eller vekt avviker fra standard.