VI ER SPESIALISTER PÅ KOMBINERTE TRANSPORTER I NORGE

VI ER SPESIALISTER PÅ KOMBINERTE TRANSPORTER I NORGE

Nasjonale løsninger innenfor trekking av containere, trailere og vekselflak.

img_0545

Nasjonale løsninger innenfor trekking av containere, trailere og vekselflak.

Ramberg Container Transport gjør ditt liv enklere

Våre løsninger er dør-dør mellom alle fremkommelige destinasjon i Norge. Vi bruker bil, bane og/eller båt for å få til de mest kostnadseffektive løsningene for hvert enkelt oppdrag.

Vi tilbyr forhåndskalkulerte priser som inkluderer eventuelle bom og fergekostnader. 1 løsning=1 pris. Prisene inkluderer 1 time lossing eller lasting.
Vi bestiller tog og/eller båt og følger opp at container ankommer til avtalte tidspunkter. Enveis eller tur/retur etter kundens ønske. Er behovet å route containere i retur til andre destinasjoner. Kan dette selvfølgelig løses. Ved hasteleveranser på tog sjekker vi kapasitet på hele kjeden før vi bekrefter oppdraget.Vi tilbyr posisjonering av tomme containere mellom havner. I tillegg håndterer vi spesialtransporter hvor mål og/eller vekt avviker fra standard.