Arkiv:

KUNDEKONTAKT

Vi har i løpet av de siste måneder foretatt en gradvis omlegging av vår kundekontakt. Nå er all løpende kundekontakt overført til våre driftsavdelinger i Drammen og på Skedsmokorset.