Arkiv:

Plan for varmegodsavganger

Vinteren står for døren og med det følger minusgrader og krav til frostfri fremføring for en del av godset.

Varmegods vinteren 2016

Vinteren står for døren og med det følger minusgrader og krav til frostfri fremføring for en del av godset. Vedlagt følger estimert fremføringsplan for varmegods.Varmegodssesongen varer fra 1.november til og med 31. mars. Det er krav til tydelig merking av godset, sammen med angivelse på definert sted i EDI overføring for å sikre frostfri fremføring. Varmegodsplan følger […]