Om Ramberg Container Transport AS

Ramberg Container Transport AS er et team av spesialister på havnetransport og kombinerte transporter innlands. Dette gjør oss til den eneste leverandør av containertransport ut fra alle havner og jernbanestasjoner i Norge.

Ramberg-gruppen

Ramberg-gruppen består av følgende tre selskaper:

B.H. Ramberg AS – Transport- og Logistikk. Ramberg Eiendom AS – drift og vedlikehold av næringseiendom. Ramberg Container Transport AS – Containertrekking i Norge.

Ramberg var fra etableringen i 1929 et personlig eiet selskap. 1 1973 ble selskapet omdannet til AS.  I januar 2005 ble driftsaktivitetene utskilt i et separat selskap, dagens B.H. Ramberg AS. Gruppens 50% eierandel i spedisjonsselskapet Leman Norway AS ble solgt til Leman Holding sommeren 2009.

Ramberg har de siste årene hatt en svært god utvikling. Omsetningen og resultat har hatt en god utvikling og bedriften nådde i 2016 en omsetning på 250 millioner, med resultat på 9 mill. Selskapet hadde i årsskiftet 70 ansatte